Välkommen till EUSME Support 2020

Små och medelstora företag är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. Nytt i Horizon 2020 är möjligheten att söka pengar som ett enskilt SME. Ett antal av Horizon-utlysningarna använder sig av det sk. SME-instrumentet. Programmet riktar sig främst  till företag med tillväxt- och internationaliseringsambitioner och fokuserar på högteknologiska och kunskapsintensiva företag.

smei_2017_final_web-3

SME-instrument utlysningar 2016-2017

 • SMEInst-01: Open Disruptive Innovation Scheme
 • SMEInst-02: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • SMEInst-03: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
 • SMEInst-04: Engaging SMEs in space research and development
 • SMEInst-05: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
 • SMEInst-06: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
 • SMEInst-07: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors
 • SMEInst-08: Supporting SMEs efforts for the development – deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • SMEInst-09: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 • SMEInst-10: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility
 • SMEInst-11: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • SMEInst-12: New business models for inclusive, innovative and reflective societies
 • SMEInst-13: Engaging SMEs in security research and development

EASME

EASME är kommissionens sida för SME:er Under ”News” publiceras nyheter kring tex. utfall från utlysningar.

Vilka företag i Sverige har fått finansiering från SME-instrumentet?

Här kan du se vilka som fått pengar från SME-instrumentet via en interaktiv karta på alla SME som beviljats medel

IP relevance in the SME-instrument

IPR Helpdesk har publicerat matnyttig läsning för SME:er som tänker söka med SME-instrumentet.

Vill du höra experten  berätta om SME-instrumentet

EASME samlat ett antal videolänkar kring SME-instrumentet.

Stängningsdatum 2017

Fas 1
15 februari
03 maj
06 september
07 november

Fas 2
18 januari
06 april
01 juni
18 oktober