Välkommen till EUSME Support 2020

Små och medelstora företag är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. Nytt i Horizon 2020 är möjligheten att söka pengar som ett enskilt SME, det sk. SME-instrumentet. Programmet riktar sig främst  till företag med tillväxt- och internationaliseringsambitioner och fokuserar på högteknologiska och kunskapsintensiva företag.

SME Instrumentet är uppdelat i två faser. Här kan du se vilken fas som passar ditt projekt och hur mycket pengar som kan sökas:

smei_2017_final_web-3

EASME

EASME är kommissionens sida för SME:er.

Vilka företag i Sverige har fått finansiering från SME-instrumentet?

Här kan du se vilka som fått pengar från SME-instrumentet via en interaktiv karta på alla SME som beviljats medel

IP relevance in the SME-instrument

IPR Helpdesk har publicerat matnyttig läsning för SME:er som tänker söka med SME-instrumentet.

SME Instrument – Guidelines for applicants

Hur går ansökningsprocessen egentligen till? Hur lång tid tar det att få besked? Hur sker utvärderingen? Detta och mer där till kan du läsa dig till i denna guide.

SME Instrument – på Participant Portal

Här kan du läsa alla guider, regestrera dig och senare ladda ner templatet för ansökan.

Lyssna till företag som pitchat sitt fas 2 projekt i Bryssel