Välkommen till EUSME Support 2020

Små och medelstora företag är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. Nytt i Horizon 2020 är möjligheten att söka pengar som ett enskilt SME. Ett antal av Horizon-utlysningarna använder sig av det sk. SME-instrumentet. Programmet riktar sig främst  till företag med tillväxt- och internationaliseringsambitioner och fokuserar på högteknologiska och kunskapsintensiva företag.

smei_2017_final_web-3

EASME

EASME är kommissionens sida för SME:er Under ”News” publiceras nyheter kring tex. utfall från utlysningar.

Vilka företag i Sverige har fått finansiering från SME-instrumentet?

Här kan du se vilka som fått pengar från SME-instrumentet via en interaktiv karta på alla SME som beviljats medel

IP relevance in the SME-instrument

IPR Helpdesk har publicerat matnyttig läsning för SME:er som tänker söka med SME-instrumentet.

Vill du höra experten  berätta om SME-instrumentet

EASME samlat ett antal videolänkar kring SME-instrumentet.

Stängningsdatum 2018

Fas 1
8 februari
2 maj
5 september
7 november

Fas 2
10 januari
14 mars
23 maj
10 oktober