Välkommen till EUSME Support 2020

SME Instrumentet

Fler än 100 svenska företag har finansiering via SME Instrumentet. Här kan du söka bland beviljade projekt: Horizon 2020 SME instrument data hub