Välkommen till EUSME Support 2020

eenloggautantext

Enterprise Europe Network, EEN, är ett internationellt nätverk med regionala kontor som kan hjälpa dig med information och rådgivning om de olika EU-programmen som vänder sig till dig som företagare och/eller entreprenör.

EEN ger även service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten samt förmedling av internationella affärskontakter. Nätverket delfinansieras av EU-kommissionen och Tillväxtverket är ansvarig kontaktmyndighet i Sverige.

All SME:er som erhåller medel från SME-instrumentet, får viss affärscoachning via EEN. Upp till tre dagar för SME-instrument fas I och upp till 12 dagar för SME-instrument fas II.

På Supportkontoret finns EEN representerat hos RISE, Swerea, LTU Business och Uminova.

EEN Sverige

Om din idé av någon anledning inte passar för finansiering via H2020 eller Eurostars kan du undersöka vilka finansieringsmöjligeter som finns i din region. Kontakta någon av EEN:s lokala kontor:

EUSME - EEN vidareförmedling kontaktperson v2[2]

För större bild, högerklicka och öppna i nytt fönster
Du kommer i kontakt med oss via mejl: helpdesk(at)eusme.se

Beskriv din frågeställning så noggrant du kan. Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.

Du får svar inom 48 h.