Välkommen till EUSME Support 2020

CORDIS, EUs egen partnerdatabas

CORDIS finns möjlighet att hitta projekt/partners (under fliken partners) som söker och erbjuder samarbeten och partners inom rampogrammen.

IPR Helpdesk

IPR helpdesk är en bra källa till information om IP-frågor inom Horizon 2020. Här finns även ett IP SME Corner.

Konsortialavtal – mallar

På DESCAs hemsida finns mallar  till konsortieavtal. DESCA; Development of a Simplified Consortium Agreement.

Fit for Health 2.0

Fit for Health 2.0 är ett europeiskt nätverk som ger stöd till små företag och forskare aktiva inom hälsoinriktade forskningssamarbete i EUs ramprogram. Projektet erbjuder riktat stöd omfattande hela innovations processen i hälso-och sjukvårdssektorn.

Singleimage

Singleimage är en privat EU-konsult baserad i UK. De har en faktaspäckad hemsida med information om Horizon2020.

Du kommer i kontakt med oss via mejl: helpdesk(at)eusme.se

Beskriv din frågeställning så noggrant du kan. Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.

Du får svar inom 48 h.