Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Här finns presentationerna från Vinnovas Nationella informationsdag om Horisont 2020

Ungefär 300 miljarder kronor finns kvar att söka i Horisont 2020:s sista utlysningar 2018–2020 som lanseras i oktober. Informationsdagen vände sig till de som är intresserad av att söka finansiering i Horisont 2020 eller arbetar med stöd kring finansieringsmöjligheter. Här är länk till program och presentationerna!