Välkommen till EUSME Support 2020

Svensk-finsk nätverksdag inom IKT och digitalisering

14 Feb

Innovaatiorahoituskeskus Tekes, Porkalagatan 1, Helsingfors, Tekes TF-talo

Vinnova

De finska och svenska innovationsmyndigheterna Tekes och Vinnova arrangerar en gemensam nätverksdag för att identifiera potentiella europeiska projektförslag.

Projektförslagen ska rymmas inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitaliseringsområdet med finländskt och svenskt deltagande. De kan vara riktade mot EUREKA-klustren ITEA 3, Celtic-Plus och Euripides2 samt EU-programmen Ecsel, Horisont 2020 eller andra internationella forsknings- och innovationsprogram.

Under denna dag kommer du att få mer information om finansiering inom ovan nämnda program och det kommer också att finnas möjlighet att pitcha projektidéer. Dessutom finns det gott om tid för att diskutera projektförslag och för att börja bygga projektkonsortier.

Program och länk till anmälan hittar du på Tekes webbplats genom att klicka på ”Anmäl dig här” på denna sida.