Välkommen till EUSME Support 2020

Workshop: För dig som ska söka SME Instrumentet fas 1 och 2

15 Jan

Uppsala, ALMI

EUSME Support 2020 arrangerar

EUSME Supportkontoret välkomnar dig till en eftermiddags workshop (kostnadsfri) på temat: Hur man skriver en SME Instrument-ansökan.
 

Tid: kl 13.00 – 16.30. Enklare lunch mellan kl 12.00-13.00, då får du även tillfälle att lära känna övriga deltagare och workshopledare innan vi drar igång.

 

Plats: ALMI i Uppsala.
 
Fokus för workshoppen ligger på att sätta din innovationsidé i ett större sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer utbilda dig till att tänka såsom expertbedömarna i ditt skrivande. På så vis säkerställer du att din ansökan skapar den bästa möjliga grunden för en framgångsrik värdering av din innovation. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig kunskap i de olika momenten.

 

Här kan du läsa mer om SME instrumentet och även läsa abstracts från godkända ansökningar.

 

Målgrupp

 • Företag som planerar söka SME Instrument 1 eller 2 under 2019.

 

Förberedelser

 • Registrera dig på portalen och ladda ner ansökan. Det är bra om du har läst igenom mallen och gärna börja fundera kring projektet och innehåll.

 

Workshopagenda

 • Kort om SME Instrument med bakgrund, villkor och syfte
 • Genomgång av ansökningens olika delar, med fördjupande fokus på
  ​- Impact
  ​- Exellence
  ​- Implementation
  ​- Abstract
  ​- Layout och språk
 • Ansökningsprocessen från inskickande till godkänd ansökan
 • Vad EUSME Supportkontoret kostnadsfritt hjälper dig med på din resa

 

Workshoppen leds av Adam Edström RISE Acreo samt Enterprise Europe Network och Sara Gunnerås, SwedenBIOs EU SME Support Office samt Marie-Claude Beland på RISE Bioeconomy.

 

Låter det intressant? Gör en intresseanmälan till sara.gunneras@swedenbio.se

 

Notera att antalet platser är begränsat. Vi kommer därför kontakta alla intresserade innan anmälan bekräftas för att både ni och vi ska vara optimalt förberedda inför workshoppen.

 

Välkomna!
Adam och Sara