Välkommen till EUSME Support 2020

SME Instrument workshop den 15 oktober i Malmö

15 Oct

Koncernkontoret Region Skåne Dockplatsen 26 Malmö

EUSME Support 2020 arrangerar

Den 15 oktober, kl 10.00 – 14. 00,  arrangerar EUSME Supportkontoret en kostnadfri workshop i hur man skriver en bra ansökan till SME Instrument.
 
Fokus för workshopen ligger på att sätta din innovationsidé i ett större sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer utbilda dig till att tänka såsom expertbedömarna i ditt skrivande. På så vis säkerställer du att din ansökan skapar den bästa möjliga grunden för en framgångsrik värdering av din innovation. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig kunskap i de olika momenten.
 
Förbered dig genom att besöka länken här och få en introduktion till SME Instrument.
 
Innehåll

 • Kort om SME Instrument med bakgrund, villkor och syfte
 • Genomgång av ansökningens olika delar, med fördjupande fokus på
  ​- Impact
  ​- Exellence
  ​- Implementation
  ​- Abstract
  ​- Layout och språk
 • Ansökningsprocessen från inskickande till godkänd ansökan
 • Vad EUSME Supportkontoret kostnadsfritt hjälper dig med på din resa

 
Workshopen ledas av Håkan Sehlin, Invest in Skåne och Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation
 
Vi bjuder på lättare lunch.
 
Notera att antalet platser är begränsat. 
 
Anmäl dig senast den 8 oktober.
 
LÄS MER HÄR OCH TILL ANMÄLAN!