Välkommen till EUSME Support 2020

FULLBOKAD! SME Instrument workshop den 15 november i Stockholm

15 Nov

Stockholm

EUSME Support 2020 arrangerar

EUSME Supportkontoret välkomnar dig till en eftermiddags workshop (kostnadsfri) på temat: Hur man skriver en ansökan till SME Instrument.
 
Tid: kl 13.00 – 16.30. Vi bjuder på enklare lunch mellan kl 12.00-13.00 för dem som vill.
 
Plats: RISE Innventia, Drottning Kristinas väg 61. Vi möter upp er i receptionen.
 
Fokus för workshopen ligger på att sätta din innovationsidé i ett större sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer utbilda dig till att tänka såsom expertbedömarna i ditt skrivande. På så vis säkerställer du att din ansökan skapar den bästa möjliga grunden för en framgångsrik värdering av din innovation. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig kunskap i de olika momenten.
 
Här kan du läsa mer om SME instrumentet och även läsa abstracts från godkända ansökningar.
 
Målgrupp

 • Företag som planerar söka SME Instrument 1 eller 2 under 2019.

 
Förberedelser

 • Registrera dig på portalen och ladda ner ansökan. Det är bra om du har läst igenom mallen och gärna börja fundera kring projektet och innehåll.
 • Har du redan börjat skriva på ansökan, ta med utkastet
 • Har du ansökt tidigare och blivit nekad finansiering, ta gärna med den ansökan samt granskarna utlåtande.

 
Workshopagenda

 • Kort om SME Instrument med bakgrund, villkor och syfte
 • Genomgång av ansökningens olika delar, med fördjupande fokus på
  ​- Impact
  ​- Exellence
  ​- Implementation
  ​- Abstract
  ​- Layout och språk
 • Ansökningsprocessen från inskickande till godkänd ansökan
 • Vad EUSME Supportkontoret kostnadsfritt hjälper dig med på din resa

 
Workshopen leds av Adam Edström RISE Acreo samt Enterprise Europe Network, Kennert Johansson, RISE Grants Office och Sara Gunnerås, SwedenBIOs EU SME Support Office.
 
Låter det intressant? Gör en intresseanmälan till sara.gunneras@swedenbio.se
 
Notera att antalet platser är begränsat. Vi kommer därför kontakta alla intresserade innan anmälan bekräftas för att både ni och vi ska vara optimalt förberedda inför workshopen.
 
Välkomna!
Adam, Kennert och Sara