Nationell informationsdag Horisont 2020 – EU SME Support 2020
Välkommen till EUSME Support 2020

Nationell informationsdag Horisont 2020

25 Oct

Folkets hus Stockholm

EUSME Support 2020 deltar

I oktober publiceras de sista utlysningarna för perioden 2018–2020 i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Ungefär 30 miljarder euro finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under denna period.

Vinnova arrangerar en informationsdag i Stockholm den 25 oktober med fokus på de strategiska prioriteringarna i programmet:

  • Sustainable development and climate
  • Digitization in industrial technologies and Societal Challenges
  • International Cooperation
  • Societal Resilience
  • Market Creating Innovation

Horisont 2020 är öppet för deltagande från hela världen och för många olika typer av aktörer. Informationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av internationellt forsknings- och innovationssamarbete och som redan känner till Horisont 2020.

För mer information se inbjudan som skickas ut i augusti och denna sida som uppdateras kontinuerligt med ny information.

LÄS MER OM MÖTET OCH REGISTRERA DIG HÄR

Program

Moderator: Judit Wefer, Samordnare EU-policy

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkommen
Joakim Appelquist, Direktör och Avdelningschef Internationellt samarbete

Key note
(tbc)

Arbetsprogrammet 2018–2020, en översikt
Judit Wefer, Samordnare EU-policy

Arbetsprogrammets strategiska prioriteringar: parallella sessioner

  • Sustainable development and climate
  • Societal resilience
  • Market creating innovation

12.00 Lunch i utställningsdelen

Arbetsprogrammets strategiska prioriteringar: parallella sessioner

  • Digitisation in industrial technologies and societal challenges
  • Strengthening international R&I cooperation

Fika i utställningsdelen

Erfarenheter från utvärderingsprocessen i Horisont 2020
Dan Andrée, Särskild rådgivare/kontorschef Bryssel samt utvärderare för Horisont 2020-ansökningar

16.00 Mingel i utställningsdelen