Välkommen till EUSME Support 2020

Save the date! Energitinget Sydost 2017 – årliga konferensen om hållbar energiomställning

9 Nov

Ljungby

EUSME Support 2020 deltar

Nu är planeringen av  Energitinget Sydost 2017 i full gång. Årets tema är I år är finansiering. EUSME kontoret kommer vara med och prata på temat ”Hur kan SMF dra nytta av EU-finansiering”.
EnergiTing Sydost vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommun, region och landsting samt  till företag och organisationer inom energisektorn – både byggnader, transporter och utbildning.
Mellan 100-130 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

Mer om Energiting Sydost finns här http://energikontorsydost.se/energiting-sydost