Välkommen till EUSME Support 2020

Vässa din pitch inför Bryssel!

5 Apr

RISE Acreo, Kistagången 16, i Kista, Stockholm

EUSME Support 2020 arrangerar

Har du sökt SME Instrument Fas 2 och vill öva på att pitcha inför den, förhoppningsvis, kommande pitchningen i Bryssel?

Den 5 april, håller EUSME-kontoret en workshop då du kan testa din pitch, få feedback på den från oss och andra Fas 2-ansökande företag, samt få mer information om hur pitchen i Bryssel går till.

Vi vänder oss till er som lämnat in fas 2 den ansökan 14 mars och är redo att åka ner den 16-20 april.

Workshopen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.

Här kan du ladda ner pitchmallen! 

Anmälan till adam.edstrom@ri.se.

Frågor? Ring Adam på 0702 579734.