Välkommen till EUSME Support 2020

Nordic Life Science Days, 10-12 september 2019

10 Sep

Malmö, Sverige

EUSME Support 2020 deltar

Över 1 300 deltagare från 40 länder deltar på detta årliga investerar-, partnering- och nätverksmöte med ett tydligt fokus på life science. Nu är dags att säkra din plats inför årets Nordic Life Science Day som arrangeras den 10-12 september på Malmömässan. EUSME Support kommer att vara på plats som utställare och deltagare. För mer information se www.nlsdays.com