Välkommen till EUSME Support 2020

Möte om finansieringsmöjligheter för ditt företag

27 Apr

Stockholm, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Rum 202

EUSME Support 2020 deltar

Välkommen till informationsmöte om europeiska program för forskning och innovation i små- och medelstora företag och vilka finansieringsmöjligheter det finns för ditt företag. Lär dig mer om SME Instrumentet, European Innovation Council och Eurostars.

På mötet får du träffa Bernd Reichert, chef för Executive Agency SME (EASME), som berättar om nyheter i SME-instrumentet och EU-kommissionens nya satsning 2018-2020, European Innovation Council pilot.

Du har också möjligheten att träffa handläggare på Vinnova och EUSME, supportkontoret för småföretag.

Tid: 14.00-17.00

På agendan
• European Innovation Council (EIC) pilot 2018-2020
• Vinnova Runner Up – Seal of Excellence, SME Instrumentet fas 1
• Eurostars: Marknadsnära samverkansprojekt i Europa och världen
• EUSME supportkontor: Kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering
• Innovationsmingel med möjlighet att träffa representanter från Vinnovas program för små- och medelstora företag och EUSME supportkontor

Informationsmötet kommer även att filmas och finnas tillgängligt i efterhand för dig som inte har möjlighet att vara med på plats.

Här kan du anmäla dig!