Välkommen till EUSME Support 2020

Lär dig mer om Horisont 2020

14 Sep

Vinnova

Vill du lära dig mer om hur Horisont 2020 fungerar, hur du deltar i programmet och hur du skriver en framgångsrik ansökan? Då är denna heldagskurs något för dig.

Horisont 2020 är världens största program för forskning och innovation med en total budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Horisont 2020 består av tre nyckelområden: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

Kursen vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, internationellt samarbete och är intresserad av Horisont 2020. Kursledare är de Nationella kontaktpersonerna (NCP) för Horisont 2020 på Vinnova och kurserna hålls på svenska.

Kursbeskrivning
Denna kurs erbjuder ett grundläggande gemensamt förmiddagspass där de olika delarna av programmet presenteras samt EU:s struktur och processer. Eftermiddagen är inriktad på att skriva en ansökan och är uppdelad i två olika delar där man väljer antingen Samarbetsprojekt eller Marie Skłodowska Curie Action (MSCA). Detta är en heldagskurs som blandar teori och praktik.

Samarbetsprojekt Denna del av kursen vänder sig till dig som vill skriva en bättre projektansökan för samarbetsprojekt. Vi kommer bland annat att ta upp ansökningsförfarandet i Participant Portal, hur man bildar ett konsortium, utlysningsstrukturen samt utvärderingsprocessen.
Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) Denna del av kursen vänder sig till dig som vill skriva en konkurrenskraftig ansökan inom MSCA. Vi kommer bland annat att ta upp frågan om varför man ska delta i ett MSCA projekt, nyckelfaktorer som kan vara avgörande för att du ska lyckas med din ansökan, terminologi/definitioner, tidsperspektivet och långsiktigheten.

Deltagande är kostnadsfritt, men sent återbud och ”no show” debiteras med 2000 kr. Antalet platser är begränsat och kurserna förutsätter ett aktivt deltagande.

Kursen ges även den 21/11 (se länk nedan) och under våren 2018.

ANMÄL DIG HÄR!