Välkommen till EUSME Support 2020

Informationsmöte om samarbete med Sydkorea

18 Jun

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Vi kommer att informera om en kommande delegationsresa och matchmaking-event i Seoul i oktober i år och om aktuella utlysningar inom EUREKA Eurostars och EUREKA klusterprogram. Huvudsyftet med resan är att ge svenska aktörer en möjlighet att träffa potentiella koreanska projektparter. Projekten måste vara företagsledda men det finns också möjligheter för andra organisationer att delta, till exempel universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor. Utlysningens fokus är på samarbeten inom IKT och digitalisering, Internet of Things (IoT) och Smart Cities and Mobility. Vår partner för EUREKA-samarbete i Sydkorea är Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT). Svenska små- och medelstora företag som deltar i delegationsresan kan söka resebidrag från Vinnova.

Informationsdelen av mötet kommer att webbsändas på denna sida.
Vänligen observera att det är begränsat antal platser på mötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Anmälan sker här

Agenda
– Välkomna
– Forskning, innovation och affärsmöjligheter i Sydkorea
– Information om EUREKA Eurostars och klusterprogram
– Delegationsresa och matchmaking event i Seoul
– Frågor/Mingel

Tid: 13.30-16.00