Välkommen till EUSME Support 2020

Eurostars – Finansiering för innovativa små- och medelstora företag som vill växa!

31 Jan

Vinnova, Lokal Nobel, Mäster Samuels 56, Stockholm

EUSME Support 2020 deltar

Är du intresserad av internationellt samarbete? Eurostars är ett program som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och innovation (FoI). Eurostars stödjer marknadsnära FoI-projekt med aktörer från minst två anslutna länder.

Inom Eurostarsprogrammet kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Genom Eurostars får företagen via internationellt samarbete tillgång till ny kunskap, nya samarbeten, samt möjligheter att testa på nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30% av alla sökande har fått finansiering. Eurostars är en del av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Finansierade projekt ska två år efter avslutat projekt leda till marknadsintroduktion av en innovativ produkt eller tjänst. Inför den sjunde utlysningen av Eurostars som stänger den 2 mars 2017, anordnar Vinnova ett informationsmöte och en frågestund för alla som vill veta mer om Eurostarsprogrammet och/eller funderar på att skicka in en ansökan.

Preliminär program

13.00  Presentation av Eurostarprogrammet – Så här fungerar det
Framgångsrika Eurostarsföretag berättar
EUSME supportkontoret berättar om sitt stöd till SMF som vill söka Eurostarsfinansiering
Frågestund med Vinnovas Eurostarshandläggare och EUSME support – Ta chansen och få svar på dina specifika frågor inför en ansökan

Informationsmötet kommer även att filmas och finnas tillgängligt i efterhand för er som inte har möjlighet att vara med på plats.

Mer information

Ta kontakt med Elisabet Nielsen om du vill veta mer om informationsmötet och om Eurostars.

 

ANMÄL DIG HÄR!