Välkommen till EUSME Support 2020

Är EU-finansiering något för mitt företag?

24 May

Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

EUSE Support 2020 arrangerar

Möjligheter för små och medelstora företag i Horisont 2020 och Eurostars. Om ditt företag har en innovation som är unik, skalbar och har internationell potential, då finns det möjligheter att söka EU-finansiering för ett innovationsprojekt!

Om ditt företag har en innovation som är unik, skalbar och har internationell potential, då finns det möjligheter att söka EU-finansiering för ett innovationsprojekt! Finansieringen är mycket fördelaktig, med 50-70 % kostnadstäckning för er som företag och inga anspråk på ägarandelar. Du kan ansöka om 0,5-3 M€ för projekt som varar mellan sex och 30 månader. Håkan Sehlin från Invest in Skåne och EUSME Support 2020 reder ut begreppen och berättar om hur de stöttar små och medelstora företag (SME) att få finansiering från EU:s Innovationsprogram SME Instrument och Eurostars. Den nyfikne kan kika på:
• Eurostars (https://www.eurostars-eureka.eu/)
• SME Instruments (https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument

Seminariet hålls 09:30-10:00. Frukost serveras från kl. 9:15