Välkommen till EUSME Support 2020

3-dagars kurs i utveckling av biologiska läkemedel, 14-16 maj

14 May

Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A, Stockholm

EUSME Support 2020 deltar

Läkemedelsakademin tillsammans med SwedenBIO ger en kurs i läkemedelsutveckling på hösten och våren. Kursen i maj är anpassad för utveckling a biologiska läkemedel. EUSME Support kommer att ge en kort presentation av olika möjligheter för företag att söka medel från EU. För mer information se länk