Välkommen till EUSME Support 2020

Workshop: För dig som ska söka SME Instrumentet fas 1 och 2

24 Jan

Malmö, Dockplatsen 26, Invest in Skåne

EUSME Support 2020 arrangerar

Fokus för skrivarverkstaden ligger på att sätta din innovationsidé i ett större sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer utbilda dig till att tänka såsom expertbedömarna i ditt skrivande. På så vis säkerställer du att din ansökan skapar den bästa möjliga grunden för en framgångsrik värdering av din innovation. Steg för steg kommer vi att beskriva hela ansökningsprocessen och ge dig kunskap i de olika momenten.


Förberedelser
• Besök länken här och få en introduktion till SME Instrument.
• Registrera dig på portalen och ladda ner ansökan. Det är bra om du har läst igenom mallen och gärna börja fundera kring projektet och innehåll.


Tid: kl. 10.00–14.00, Vi bjuder på lättare lunch.


Innehåll
• Kort om SME Instrument med bakgrund, villkor och syfte
• Genomgång av ansökningens olika delar, med fördjupande fokus på
​- Impact
​- Exellence
​- Implementation
​- Abstract
​- Layout och språk
• Ansökningsprocessen från inskickande till godkänd ansökan
• Vad EUSME Supportkontoret kostnadsfritt hjälper dig med på din resa


Workshopen leds av Håkan Sehlin, Invest in Skåne och Sara Gunnerås, SwedenBIOs EU SME Support Office.


Notera att antalet platser är begränsat.


För frågor  kontakta Håkan Sehlin, hakan.sehlin@skane.com


ANMÄL DIG HÄR!