Välkommen till EUSME Support 2020

barnringar2

Eurostars är ett finansieringsprogram som vänder sig främst till små och medelstora företag (SME).

  • Ett SME måste vara huvudsökande, dvs projektledare/koordinator
  • Minst två projektparter från två olika EUREKA-länder krävs.
  • 10% av omsättning eller personalstyrka ska vara inom forskning och utveckling
  • SME:er kan söka för max 50% av sina kostnader.
  • Ett svenskt SME kan få maximalt 5mSEK/projekt
  • Projektet ska leda till en marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst inom 2 år efter projektets avslut (att nå klinisk prövning inom två år i hälsoprojekt likställs med marknadsintroduktion)

Här ser du vilka länder som är med i EUREKA: EUREKA-länder

Läs mer och ansök på Eurostars egen hemsida www.eurostars-eureka.eu

Sök resebidrag från Vinnova!

  • Du kan söka EUREKA resebidrag från Vinnova för projektplaneringsmöten inom de olika EUREKA-programmen; Eurostars, Kluster och Nätverksprojekt. Vinnova erbjuder även resebidrag till vissa konferenser och informationsmöten som arrangeras av EUREKA-nätverket. Ansök här!
Deadlines 2017

2 mars
14 september