Välkommen till EUSME Support 2020

barnringar2

”Eurostars is the little kick that helps a small company get into motion”.

Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostar tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering. Snabba fakta om om programmet:

  • Ett SME måste vara huvudsökande, dvs projektledare/koordinator
  • Minst två projektparter från två olika EUREKA-länder krävs.
  • 10% av omsättning eller personalstyrka ska vara inom forskning och utveckling
  • SME:er kan söka för max 50% av sina kostnader.
  • Ett svenskt SME kan få maximalt 5mSEK/projekt
  • Projektet ska leda till en marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst inom 2 år efter projektets avslut (att nå klinisk prövning inom två år i hälsoprojekt likställs med marknadsintroduktion)

Läs mer och ansök på Eurostars egen hemsida www.eurostars-eureka.eu

Fler än 200 svenska företag har fått finansiering via Eurostars. Här kan du söka bland beviljade projekt: EUROSTARS project portfolio

Här ser du vilka länder som är med i EUREKA: EUREKA-länder

Två cut-offs per år. Kommande datum:
28 februari 2019
12 september 2019