Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Årsrapport 2015 – Hur går det för Sverige i Horisont 2020?

Vinnovas rapport om svenskt deltagande i Horizon 2020 under första programperioden finns nu att ladda ner.

Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen visar att 350 svenska organisationer har deltagit i Horisont 2020 sedan starten 2014. De har hittills beviljats närmare 400 miljoner euro vilket placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagande länder.”

Läs mer här och ladda ner rapporten.