Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Svenska it-företag bommar miljarder i EU-bidrag!

Knappt tre år är kvar på EU:s pågående forskningsprogram och ännu ligger nästan 44 miljarder kronor kvar i potten, öronmärkta för it-området. Och svenska företag ligger inte i toppskiktet när det gäller att söka och få. ”Vi kan absolut bli bättre”, säger Linda Bell på Vinnova.   Läs hela artikeln i ComputerSweden här!

> Läs mer

Nytt enklare resebidrag från Vinnova!

Vinnova har sammanfogat de två resebidragen till SMEs till ett. Resebidragen är till för resor till framtida samarbetspartners till en ansökan för ett samarbetsprojekt inom H2020 eller EUREKA (inkl Eurostars). Ansökan är öppen hela året och formuläret är kort och enkelt att fylla i. Kortfattat gäller det ersättning för resa och logi (INTE traktamente, lön … Continued

> Läs mer

15 facts about the SME Instrument

Did you know that almost half of the companies applying to the SME Instrument are micro-sized enterprises, that most companies apply for ICT and that Ireland is the most efficient country in getting its proposals funded? As part of the Horizon 2020 programme, the European Commission is selecting potentially disruptive businesses to support with the … Continued

> Läs mer

The new SME Instrument data hub goes live!

Interactive figures and statistics, an easily loadable map with all the companies funded by the SME Instrument, a list of projects in your business area or region – you name it! Our new interactive data hub goes live today and will be able to cater for all your needs.  Here’s how it works. By navigating … Continued

> Läs mer

Supportkontorets enkät 2016

Under hösten gjorde EUSME supportkontoret en enkätundersökning bland de som varit i kontakt med supporten. Undersökningen gjordes med syfte att ta reda på hur de som varit i kontakt med supporten upplevt kontakten samt vilken typ av stöd som uppfattas som viktigast. Frågorna vi vill ha svar på är om vi gör rätt saker samt få … Continued

> Läs mer

Eurostars utlysning stänger 15 september

Driven by SMEs, Eurostars is a programme supporting close to market innovative product development. Key for the programme’s success is the international collaboration, helping participants to gain access to growth and global markets. If you are interested in joining the Eurostars funding prgroamme, your first step is to contact our national offices. Your second step … Continued

> Läs mer

Årsrapport 2015 – Hur går det för Sverige i Horisont 2020?

Vinnovas rapport om svenskt deltagande i Horizon 2020 under första programperioden finns nu att ladda ner. ”Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen visar att 350 svenska organisationer har deltagit i Horisont 2020 sedan starten 2014. De har hittills beviljats närmare 400 miljoner euro vilket placerar Sverige på en åttonde … Continued

> Läs mer

Svenska SME kan söka resebidrag för ansökan till H2020

VINNOVA ska främja små och medelstora företags deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020 och därför erbjuder vi ett resebidrag för att företaget ska kunna träffa konsortiet innan en EU-ansökan inom Horisont 2020 skickas in. Mer info om resebidraget hittar du under fliken ”Horizon2020 i Sverige”

> Läs mer