Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Begränsning av Vinnovas runners-up-program!

Maximalt sex företag per omgång kommer finansieras via runners-up-programmet under hösten. Innovativa små- och medelstora företag (SME) är viktiga för Europas framtida tillväxt och har i Horisont 2020 fått ett eget finansieringsverktyg, SME-instrument. Svenska små- och medelstora företag har konkurrerat framgångsrikt i EU-kommissionens utlysningar inom Horisont 2020. För att ytterligare främja denna målgrupp har Vinnova finansierat företag … Continued

<> Läs mer