Välkommen till EUSME Support 2020

EUSMESupport 2020

Välkommen till supportkontoret för små och medelstora företag. Här kan du få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Aktuellt

Nytt enklare resebidrag från Vinnova!

Vinnova har sammanfogat de två resebidragen till SMEs till ett. Resebidragen är till för resor till framtida samarbetspartners till en ansökan för ett samarbetsprojekt inom H2020...

Läs mer om detta

15 facts about the SME Instrument

Did you know that almost half of the companies applying to the SME Instrument are micro-sized enterprises, that most companies apply for ICT and that Ireland is the most efficient country...

Läs mer om detta
Fler nyheter

Helpdesk

Du kan komma i kontakt med oss via Helpdesk (mejl). Vi kontaktar dig inom 48 timmar.
Beskriv din frågeställning så noggrant du kan.
Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.

Kontakta oss

Horizon 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Läs mer

Eurostars

Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling. Läs mer