Välkommen till EUSME Support 2020

EUSMESupport 2020

Välkommen till supportkontoret för små och medelstora företag. Här kan du få kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig

Aktuellt

Årsrapport 2015 – Hur går det för Sverige i Horisont 2020?

Vinnovas rapport om svenskt deltagande i Horizon 2020 under första programperioden finns nu att ladda ner. ”Den första årsrapporten om Sveriges deltagande i de europeiska...

Läs mer om detta

Svenska SME kan söka resebidrag för ansökan till H2020

VINNOVA ska främja små och medelstora företags deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020 och därför erbjuder vi ett resebidrag för att företaget ska kunna...

Läs mer om detta
Fler nyheter

Helpdesk

Du kan komma i kontakt med oss via Helpdesk (mejl). Vi kontaktar dig inom 48 timmar.
Beskriv din frågeställning så noggrant du kan.
Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.

Kontakta oss

Horizon 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Läs mer

Eurostars

Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling. Läs mer